PN-A-82001:1991 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Mięso w tuszach, półtuszach i ćwierćtuszach

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania jakościowe dotyczące mięsa:
- wieprzowego w półtuszach,
- wołowego w półtuszach i ćwierćtuszach,
- cielęcego w tuszach półtuszach,
- baraniego i jagnięcego w tuszach,
- końskiego w półtuszach i ćwierćtuszach.
- źrebięcego w półtuszach i ćwierćtuszach.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82001:1991 - wersja polska
Tytuł Mięso w tuszach, półtuszach i ćwierćtuszach
Data publikacji 11-01-1991
Data wycofania 26-10-2012
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
Zastępuje PN-A-82001:1974 - wersja polska
ICS 67.120.10
Elementy dodatkowe PN-A-82001:1991/Az1:1995P, PN-A-82001:1991/Az2:1996P