PN-A-79528:1971 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79528:1980 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Spirytus -- Metody badań

Zakres

Przedmiotem normy są następujące metody badan spirytusu:
a) sprawdzanie cech organoleptycznych,
b) oznaczanie mocy,
c) oznaczanie czasu odbarwiania roztworu nadmanganianu potasowego (próba Langa),
d) oznaczanie zawartości aldehydów,
e) oznaczanie zawartości fuzli,
f) oznaczanie kwasowości,
g) oznaczanie zawartości estrów,
h) próba na obecność furfurolu,
i) oznaczanie zawartości alkoholu metylowego,
j) oznaczanie pozostałości po odparowaniu,
k) oznaczanie zawartości benzenu i benzyny w spirytusie odwodnionym,
l) oznaczanie zawartości dwutlenku siarki w spirytusie posiarczynowym.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79528:1971 - wersja polska
Tytuł Spirytus -- Metody badań
Data publikacji 05-06-1971
Data wycofania 01-01-1981
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79528:1956 - wersja polska
ICS 67.160.10, 71.080.60
Zastąpiona przez PN-A-79528:1980 - wersja polska