PN-A-79528:1956 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79528:1971 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Spirytus -- Metody badania

Zakres

Przedmiotem normy są metody badania spirytusu obejmujące:
a) kontrolę cech organoleptycznych,
b) pomiar mocy,
c) oznaczanie czasu odbarwiania roztworu nadmanganianu po-asowego (próba Langa),
d) oznaczanie zawartości aldehydów,
e) oznaczanie zawartości fuzli,
f) oznaczanie kwasowości,
g) oznaczanie zawartości estrów,
h) próbę na obecność furfurolu,
i) oznaczanie zawartości alkoholu metylowego,
j) oznaczanie pozostałości po odparowaniu,
k) oznaczanie zawartości benzenu i benzyny w spirytusie odwodnionym.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79528:1956 - wersja polska
Tytuł Spirytus -- Metody badania
Data publikacji 27-06-1956
Data wycofania 28-09-1971
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
ICS 67.160.10, 71.080.60
Zastąpiona przez PN-A-79528:1971 - wersja polska