PN-A-79528-14:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie barwy

Zakres

Przedmiotem arkusza normy jest metoda oznaczania barwy spirytusów za pomocą skali Hazena (skala platynowo-kobaltowa), metodą wizualną.
Metodę stosować dla klarownych cieczy, gdy odcienie koloru są bardzo zbliżone i mieszczą się we wzorcowej skali platynowo-kobaltowej. Zabarwienie takie ogólnie określa się jako "brunatno-żółte".
Arkusz normy należy stosować łącznie z PN-92/A-79528/01.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79528-14:1993 - wersja polska
Tytuł Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie barwy
Data publikacji 31-03-1993
Data wycofania 30-11-2006
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79528:1980 - wersja polska
ICS 67.160.10, 71.080.60