PN-A-79528-10:2007 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Destylat rolniczy i alkohol etylowy rolniczy -- Metody badań -- Część 10: Próba na mieszalność z wodą

Zakres

Określono metody oznaczania mieszalności destylatu rolniczego i alkoholu etylowego rolniczego z wodą: - sprawdzanie opalescencji w cylindrach Nesslera, - pomiar metności z zastosowaniem cylindra do pomiaru przeźroczystości, - pomiar promieniowania rozproszonego z zastosowaniem mętnościomierza optycznego

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79528-10:2007 - wersja polska
Tytuł Destylat rolniczy i alkohol etylowy rolniczy -- Metody badań -- Część 10: Próba na mieszalność z wodą
Data publikacji 16-02-2007
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79528-10:1992 - wersja polska
ICS 67.160.10