PN-A-79528-06:1993 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79528-6:2000 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości alkoholu metylowego

Zakres

Omówiono 3 rodzaje metod. Metoda kolorymetryczna z odczynnikiem Schiffa ma zastosowanie do spirytusów zawierających od 0,04 do 1,26 (v/v) alkoholu metylowego. Polega na utlenianiu alkoholu metylowego do aldehydu mrówkowego, reakcji z odczynnikiem Schiffa i porównaniu zabarwienia z zabarwieniem wzorców. Metoda zgodna z ISO 1388/8:1981. Metoda fotometryczna ma zastosowanie do spirytusów zawierających od 0,01 do 0,19 (v/v) alkoholu metylowego. Polega na utlenieniu alkoholu metylowego do aldehydu mrówkowego, reakcji z kwasem chromotropowym i fotometrycznym pomiarze powstałego zabarwienia metodą zgodną z ISO 1388/7:1981. Metoda chromatograficzna (odwoławcza) jest stosowana do wszystkich spirytusów. Polega na rozdziale alkoholu metylowego od pozostałych składników próbki przy pomocy chromatografu cieczowego.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79528-06:1993 - wersja polska
Tytuł Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości alkoholu metylowego
Data publikacji 16-06-1993
Data wycofania 25-08-2000
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Wprowadza ISO 1388-7:1981 [NEQ], ISO 1388-8:1981 [MOD]
Zastępuje PN-A-79528:1980 - wersja polska
ICS 67.160.10, 71.080.60
Zastąpiona przez PN-A-79528-6:2000 - wersja polska