PN-A-79121:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Wino owocowe

Zakres

Podano definicje i rodzaje win owocowych. Sprecyzowano wymagania dotyczące jakości: organoleptyczne, fizyczne i chemiczne. Scharakteryzowano wymagania ogólne dotyczące surowców do produkcji i produktu gotowego. Omówiono badania i podano sposób pakowania, znakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79121:1998 - wersja polska
Tytuł Wino owocowe
Data publikacji 12-01-1998
Data wycofania 05-09-2014
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Zastępuje PN-A-79121:1980 - wersja polska
ICS 67.160.10