PN-A-79005-3:1997 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Drożdże -- Metody badań -- Sprawdzanie stanu opakowań i cech organoleptycznych

Zakres

Podano sposób oceny stanu opakowań jednostkowych i oceny organoleptycznej drożdży piekarskich prasowanych, piekarskich suszonych i paszowych suszonych takich jak: barwa, smak, zapach, konsystencja, zawiesina wodna, postać, stopień rozdrobnienia i obecność zanieczyszczeń oraz ocenę wyrobu gotowego w opakowaniu jednostkowym

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79005-3:1997 - wersja polska
Tytuł Drożdże -- Metody badań -- Sprawdzanie stanu opakowań i cech organoleptycznych
Data publikacji 28-10-1997
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79005:1973 - wersja polska
ICS 67.220.20