PN-A-78504:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Produkty grzybowe -- Ekstrakt grzybowy

Zakres

Podano definicję ekstraktu grzybowego. Określono wymagania jakościowe dotyczące cech organoleptycznych, fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych gotowego produktu. Przedstawiono metody badań dotyczące sprawdzania wymagań jakościowych oraz sposób pakowania, znakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-78504:1998 - wersja polska
Tytuł Produkty grzybowe -- Ekstrakt grzybowy
Data publikacji 05-03-1998
Data wycofania 11-07-2019
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
ICS 67.080.20