PN-A-77805:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Produkty warzywne -- Zagęszczony sok z buraków ćwikłowych

Zakres

Określono wymagania jakościowe dotyczące zagęszczonego soku z buraków ćwikłowych, wprowadzając nowe parametry - zawartość betaniny i wymagania mikrobiologiczne. Ustalono sposób pakowania, znakowania, przechowywania i transportu. Opisano badania sprawdzające wymagania

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-77805:1997 - wersja polska
Tytuł Produkty warzywne -- Zagęszczony sok z buraków ćwikłowych
Data publikacji 11-02-1997
Data wycofania 12-07-2018
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
ICS 67.160.20