PN-A-74123:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN
Produkty dietetyczne -- Pieczywo bezglutenowe

Zakres

Podano definicję pieczywa bezglutenowego. Ustalono wymagania jakościowe organoleptyczne i fizykochemiczne oraz cechy dyskwalifikujące pieczywo. Podano sposób znakowania i pakowania oraz warunki przechowywania i transportu. Określono program badań, sposób pobierania próbek oraz ocenę wyrobu

* wymagane pola

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-A-74123:1997 - wersja polska
Tytuł Produkty dietetyczne -- Pieczywo bezglutenowe
Data publikacji 24-02-1997
Data wycofania 07-09-2007
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 200, Koncentratów Spożywczych, Skrobi i Produktów Dietetycznych
ICS 67.230