PN-A-74009:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ziarno zbóż, nasiona roślin strączkowych i rzepaku oraz przetwory zbożowe -- Oznaczanie wilgotności za pomocą wilgotnościomierzy elektrycznych

Zakres

Norma jest stosowana do szybkiego pomiaru wilgotności. Podano podział na dwa rodzaje wilgotnośiomierzy w zależności od dokładności. Określono wymagania dla wilgotnościomiezry. Opisano przygotowanie próbki do badań i przygotowanie wilgotnościomierzy do pomiaru

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74009:1990 - wersja polska
Tytuł Ziarno zbóż, nasiona roślin strączkowych i rzepaku oraz przetwory zbożowe -- Oznaczanie wilgotności za pomocą wilgotnościomierzy elektrycznych
Data publikacji 22-06-1990
Data wycofania 07-09-2010
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
ICS 67.060
Elementy dodatkowe PN-A-74009:1990/Az1:1998P