PN-A-55614:1994 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Maszyny i urządzenia dla przemysłu mleczarskiego -- Wpływ mycia i dezynfekcji na stal odporną na korozję i uszczelnienie

Zakres

Określono wpływ mycia i dezynfekcji na stal odporną na korozję i uszczelnienie maszyn i urządzeń dla przemysłu mleczarskiego. Podano przyczyny powstawania korozji oraz zalecenia dotyczące stosowania środków myjących i dezynfekcyjnych dla stali i materiałów uszczelniających

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-55614:1994 - wersja polska
Tytuł Maszyny i urządzenia dla przemysłu mleczarskiego -- Wpływ mycia i dezynfekcji na stal odporną na korozję i uszczelnienie
Data publikacji 03-10-1994
Data wycofania 29-06-2015
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 15, Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii
ICS 67.260