PN-A-55538:1991 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Kotły warzelne na paliwo stałe dla zakładów żywienia zbiorowego

Zakres

Przedmiotem normy są kotły warzelne na paliwo stałe (zwane dalej kotłami) przeznaczone dla zakładów żywienia zbiorowego, w których ciepło uzyskuje się w wyniku spalania węgla kamiennego.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-55538:1991 - wersja polska
Tytuł Kotły warzelne na paliwo stałe dla zakładów żywienia zbiorowego
Data publikacji 30-09-1991
Data wycofania 10-11-2011
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 15, Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii
Zastępuje PN-A-55538:1985 - wersja polska
ICS 97.040.20