PN-A-55538:1985 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-55538:1991 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Kotły warzelne paleniskowe dla zakładów zbiorowego żywienia -- Wymagania i badania

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania i badania dotyczące kotłów warzelnych paleniskowych przeznaczonych do gotowania potraw i płynów spożywczych w zakładach zbiorowego żywienia, w których energię cieplną uzyskuje się w wyniku spalania paliw stałych.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-55538:1985 - wersja polska
Tytuł Kotły warzelne paleniskowe dla zakładów zbiorowego żywienia -- Wymagania i badania
Data publikacji 26-06-1985
Data wycofania 16-01-1992
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 15, Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii
ICS 97.040.20
Zastąpiona przez PN-A-55538:1991 - wersja polska