PKN-ISO/TS 18344:2022-08 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Skuteczność procesów odkwaszania papieru

Zakres

W niniejszej Specyfikacji Technicznej określono metody badania i minimalne wymagania dotyczące procesów odkwaszania papieru w zakresie ich skuteczności i zgodności.
Norma ma zastosowanie do wszystkich procesów w skali masowej, które dotyczą odkwaszania zakwaszonych dokumentów wykonanych na papierze, drukowanych bądź rękopiśmiennych.
Możliwe skutki uboczne dla obiektów poddanych działaniu procesów odkwaszania nie są przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej. Jednakże, pewne ogólne zalecenia radzenia sobie z tymi skutkami ubocznymi podano w Załączniku A.
Nie określono również rodzajów obiektów papierowych, które mogą być poddane działaniu metod odkwaszania w skali masowej. Bez względu na to, jaka dostępna obecnie metoda odkwaszania jest stosowana, pewne obiekty mogą być wykluczone z jej działania, aby uniknąć mechanicznych uszkodzeń papieru lub opraw bądź innych niepożądanych efektów ubocznych. Zaleca się, aby wykonawca zabiegu odkwaszania informował klienta o ograniczeniach wybranej metody.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-ISO/TS 18344:2022-08 - wersja angielska
Tytuł Skuteczność procesów odkwaszania papieru
Data publikacji 24-08-2022
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 242, Informacji i Dokumentacji
Wprowadza ISO/TS 18344:2016 [IDT]
ICS 01.140.20