PKN-CEN/TS 12007-6:2022-08 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Infrastruktura gazowa -- Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie -- Część 6: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące nieplastyfikowanego poliamidu (PA-U)

Zakres

W niniejszym dokumencie określono szczegółowe wymagania funkcjonalne dla rurociągów z poliamidu (PA), w uzupełnieniu ogólnych wymagań funkcjonalnych określonych w EN 12007-1, dotyczące:
a) maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP) do 16 bar włącznie;
b) temperatury pracy w zakresie od -20 °C do +40 °C.
Niniejszy dokument dotyczy jednego typu rur:
– Rury PA jednowarstwowe z litą ścianką.
W niniejszym dokumencie określono wspólne podstawowe zasady dotyczące infrastruktury gazowej.
UWAGA 1 Użytkownicy niniejszego dokumentu mają świadomość, że w państwach członkowskich CEN mogą występować bardziej szczegółowe normy krajowe i/lub kodeksy postępowania.
Niniejszy dokument jest przeznaczony do stosowania w połączeniu z tymi normami krajowymi i/lub kodeksami postępowania określającymi wyżej wymienione podstawowe zasady.
UWAGA 2 W przypadku konfliktów, pod względem wymagań bardziej restrykcyjnych w prawodawstwie krajowym/przepisach krajowych, z wymaganiami niniejszego dokumentu mają pierwszeństwo prawodawstwo krajowe/przepisy krajowe, jak pokazano w CEN/TR 13737 (wszystkie części).
W CEN/TR 13737 (wszystkie części) podano:
– wyjaśnienie całego prawodawstwa/przepisów obowiązujących w państwie członkowskim;
– w stosownych przypadkach bardziej restrykcyjne wymagania krajowe;
– krajowy punkt kontaktowy w celu uzyskania najnowszych informacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TS 12007-6:2022-08 - wersja polska
Tytuł Infrastruktura gazowa -- Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie -- Część 6: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące nieplastyfikowanego poliamidu (PA-U)
Data publikacji 18-08-2022
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 2, Dystrybucji Paliw Gazowych
Wprowadza CEN/TS 12007-6:2021 [IDT]
ICS 23.040.20