PKN-ISO/TS 12927:2011 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Grupa M (Obróbka metali) -- Wytyczne do opracowywania wymagań

Zakres

Niniejsza Specyfikacja Techniczna została opracowana dla następujących celów:
– ułatwienie stosowania klasyfikacji wg ISO 6743-7 i dokładne określenie właściwości uwzględnianych na etapie opracowywania wymagań dla danego zastosowania;
– umożliwienie wykorzystania tych właściwości do dalszych uzgodnień pomiędzy końcowym użytkownikiem i dostawcą.
W niniejszej Specyfikacji Technicznej nie określono szczegółowych wymagań, które zaleca się analizować osobno na podstawie indywidualnych uzgodnień pomiędzy końcowym użytkownikiem i dostawcą produktu.
W niniejszej Specyfikacji Technicznej nie określono również zagadnień związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem pracy, usuwaniem odpadów i ochroną środowiska, które zaleca się analizować indywidualnie, w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-ISO/TS 12927:2011 - wersja polska
Tytuł Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Grupa M (Obróbka metali) -- Wytyczne do opracowywania wymagań
Data publikacji 28-07-2011
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza ISO/TS 12927:1999 [IDT]
ICS 75.100