PKN-DIN SPEC 91323:2019-08 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Pojazdy użytkowe o regulowanej temperaturze używane do dystrybucji produktów farmaceutycznych (dla ludzi lub do celów weterynaryjnych) -- Wytyczne dotyczące kwalifikacji

Zakres

W niniejszym dokumencie DIN SPEC określono wymagania dotyczące badań wykonywanych w celu kwalifikacji funkcjonalnej pojazdów użytkowych o regulowanej temperaturze do dystrybucji produktów farmaceutycznych przeznaczonych do przewozu w określonym zakresie temperatur. Nie podano żadnych kryteriów projektowych dla izolacji termicznej, mocy chłodniczej i/lub mocy grzewczej. Podobnie, niniejszy DIN SPEC nie ma wpływu na specjalne wymagania dotyczące kwalifikacji pojazdów użytkowych do dystrybucji określonych produktów farmaceutycznych, takich jak gazy medyczne

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-DIN SPEC 91323:2019-08 - wersja polska
Tytuł Pojazdy użytkowe o regulowanej temperaturze używane do dystrybucji produktów farmaceutycznych (dla ludzi lub do celów weterynaryjnych) -- Wytyczne dotyczące kwalifikacji
Data publikacji 16-08-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza DIN SPEC 91323:2016-03 [IDT]
ICS 27.200