PKN-CEN/TR 17499:2021-06 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Przykłady oznakowania CE i deklaracji właściwości użytkowych (DoP)

Zakres

W niniejszym dokumencie przedstawiono przykłady deklaracji właściwości użytkowych (DoP) i oznakowania CE dla asfaltu i lepiszczy asfaltowych w zastosowaniach do budowy i przy utrzymaniu dróg, lotnisk
i innych nawierzchni utwardzonych.

UWAGA 1 Tylko zharmonizowane specyfikacje techniczne (normy wyrobów lub ETAN1)) cytowane w DZ.U. UE są podstawą do wystawienia deklaracji właściwości użytkowych.

UWAGA 2 Normy wyrobów związane z niniejszym dokumentem są wymienione w bibliografii.

UWAGA 3 Baza danych WE obejmująca wszystkie normy zharmonizowane jest dostępna na: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=cp.hs&cpr=Y.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TR 17499:2021-06 - wersja polska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Przykłady oznakowania CE i deklaracji właściwości użytkowych (DoP)
Data publikacji 07-06-2021
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza CEN/TR 17499:2020 [IDT]
ICS 91.100.50