PN-P-05001:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1471:2001 - wersja polska

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN
Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Ocena zmiany wyglądu

Zakres

Podano sposób oceny zmiany wyglądu włókienniczych pokryć podłogowych, spowodowanej praktycznym użytkowaniem lub badaniami na przyrządach imitujących praktyczne użytkowanie. Oceny, w stopniach, dokonuje się przez porównanie badanej próbki z wzorcem lub, alternatywnie, przez porównanie badanej próbki z próbką nie poddaną badaniu i ocenę zmiany wyglądu na podstawie opisu zmian. Zmianę barwy ocenia się wg szarej skali. Stopień zmiany wyglądu i stopień zmiany barwy służą do klasyfikacji użytkowej włókienniczych pokryć podłogowych

* wymagane pola

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-P-05001:1996 - wersja polska
Tytuł Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Ocena zmiany wyglądu
Data publikacji 04-09-1996
Data wycofania 02-02-2001
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 27, Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
ICS 97.150
Zastąpiona przez PN-EN 1471:2001 - wersja polska