PN-P-04897:1985 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Metody badań wyrobów włókienniczych -- Dzianiny i wyroby dziane -- Wyznaczanie skosów i łuków

Zakres

Opisano wyznaczanie metodą obliczeniową, szwu bocznego i za pomocą szablonu. Podano stosowane przyrządy, sposób pobierania i przygotowywania próbek do badań, wykonanie wyznaczania, sposób obliczania i podawania wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-P-04897:1985 - wersja polska
Tytuł Metody badań wyrobów włókienniczych -- Dzianiny i wyroby dziane -- Wyznaczanie skosów i łuków
Data publikacji 12-06-1985
Data wycofania 07-11-2011
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
ICS 61.020, 61.040, 59.080.30