PN-M-77985:1959 - wersja polska

Norma wycofana

Maszynki do mielenia mięsa przenośne

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-M-77985:1959 - wersja polska
Tytuł Maszynki do mielenia mięsa przenośne
Data publikacji 24-12-1959
Data wycofania 16-11-1968
Grupa cenowa XZ
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 299, Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
ICS 97.040.50