PN-ISO 9902:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9902-6:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Maszyny włókiennicze -- Akustyka -- Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego i poziomów mocy akustycznej emitowanych przez maszyny włókiennicze -- Metody techniczne i orientacyjne

Zakres

Ustalono techniczne i orientacyjne metody pomiaru poziomów ciśnienia akustycznego na powierzchni pomiarowej otaczającej źródło hałasu i obliczenia mocy akustycznej wytwarzanej przez źródło, stosowane w odniesieniu do maszyn włókienniczych wg PN-ISO 3744 i PN-ISO 3746. Ustalono otoczenie badawcze i aparaturę pomiarową, jak metody uzyskania wartości powierzchniowego poziomu ciśnienia akustycznego. Ustalono sposoby pomiaru hałasu emitowanego przez maszyny włókiennicze do otoczenia wg jednolitych metod. Określono również pomiary poziomów ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy obsługującego, w określonych typowych warunkach pracy wg ISO 6081. Podano 10 definicji terminów dotyczących akustyki i pomiarów wielkości akustycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 9902:2000 - wersja polska
Tytuł Maszyny włókiennicze -- Akustyka -- Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego i poziomów mocy akustycznej emitowanych przez maszyny włókiennicze -- Metody techniczne i orientacyjne
Data publikacji 17-10-2000
Data wycofania 15-07-2002
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 23, Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
Wprowadza ISO 9902:1993 [IDT]
ICS 17.140.20, 59.120.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 9902-6:2002 - wersja angielska