PN-ISO 6498:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6498:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Pasze -- Przygotowanie próbek do badań

Zakres

Podano definicję próbki laboratoryjnej, próbki do badań i próbki analitycznej. Opisano metody przygotowania próbek do badań z próbek laboratoryjnych pasz, w tym karmy dla zwierząt domowych. Określono wielkość i sposób przechowywania próbki do badań

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 6498:2001 - wersja polska
Tytuł Pasze -- Przygotowanie próbek do badań
Data publikacji 26-10-2001
Data wycofania 21-08-2012
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 40, Pasz
Wprowadza ISO 6498:1998 [IDT]
Zastępuje PN-R-64770:1993 - wersja polska
ICS 65.120
Zastąpiona przez PN-EN ISO 6498:2012 - wersja angielska, PN-EN ISO 6498:2012 - wersja polska