PN-ISO 579:2002 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Koks z węgla kamiennego -- Oznaczanie zawartości wilgoci całkowitej

Zakres

Podano metodę oznaczania wilgoci całkowitej w koksie z węgla kamiennego. Określona masa koksu jest ogrzewana w atmosferze powietrza w temperaturze od 120 stopni C do 200 stopni C i przetrzymywana w tej temperaturze do stałej masy. Procentowa zawartość wilgoci jest obliczana jako ubytek masy koksu

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 579:2002 - wersja polska
Tytuł Koks z węgla kamiennego -- Oznaczanie zawartości wilgoci całkowitej
Data publikacji 17-05-2002
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza ISO 579:1999 [IDT]
ICS 75.160.10