PN-ISO 5088:2002 - wersja polska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Tekstylia -- Mieszanki trójskładnikowe -- Analiza ilościowa

Zakres

Opisano metody ilościowej analizy różnych trójskładnikowych mieszanek włókien, oparte na dwóch procesach: ręcznym lub chemicznym rozdzielaniu włókien. Podano cztery sposoby wykonywania badań. Podano przykłady obliczania procentowej zawartości składników różnych mieszanek trójskładnikowych. Podano przykłady typowych mieszanek trójskładnikowych, które mogą być badane z zastosowaniem metod analizy mieszanek dwuskładnikowych opisanych w ISO 1833

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 5088:2002 - wersja polska
Tytuł Tekstylia -- Mieszanki trójskładnikowe -- Analiza ilościowa
Data publikacji 17-04-2002
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
Wprowadza ISO 5088:1976 [IDT]
Zastępuje PN-P-04860:1989 - wersja polska
ICS 59.060.01