PN-ISO 37101:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN
Zrównoważony rozwój społeczny -- System zarządzania na rzecz zrównoważonego rozwoju -- Wymagania i wytyczne stosowania

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej ustalono wymagania dla system zarządzania na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności, w tym miast, wykorzystując holistyczne podejście, mając na uwadze zapewnienie spójności z polityką zrównoważonego rozwoju społeczności.
UWAGA 1 Miasta odgrywają kluczową rolę w zakresie zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w ciągu ostatniego wieku ze względu na bezprecedensową presję urbanizacji.
Zamierzone wyniki systemu zarządzania na rzecz zrównoważonego rozwoju w społecznościach obejmują:
- zarządzanie zrównoważeniem i wspieranie gotowości oraz umiejętności dostosowywania się społeczności do zmieniających się warunków, przy jednoczesnym uwzględnieniu granic terytorialnych, których dotyczy;
- zwiększenie udziału społeczności w wynikach zrównoważonego rozwoju;
- ocenę efektów działalności społeczności w zmierzaniu do wyników zrównoważonego rozwoju i poziomu gotowości na zmiany oraz umiejętność dostosowywania się do warunków, jakie osiągnęli;
- spełnianie zobowiązań dotyczących zgodności.
UWAGA 2 Gotowość na zmiany oraz umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków są wbudowane w proces zrównoważonego rozwoju: zrównoważony rozwój jest procesem nadrzędnym, a gotowość na zmiany oraz umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków są cechami.
Niniejsza Norma Międzynarodowa ma na celu pomoc społecznościom stać się bardziej gotowymi na zmiany i dostosowywanie się do zmieniających się warunków oraz zrównoważonymi, poprzez wdrożenie strategii, programów, projektów, planów i usług, oraz wykazanie i komunikowanie swoich osiągnięć.
Niniejsza Norma Międzynarodowa jest przeznaczona do wdrożenia przez organizację wyznaczoną przez społeczność do ustanowienia ram organizacyjnych oraz zapewnienie zasobów niezbędnych do wspierania zarządzania wynikami środowiskowymi, ekonomicznymi i społecznymi. Społeczność, która sama zdecyduje się na ustanowienie ram organizacyjnych uważana jest za organizację, zgodnie z definicją zawartą w niniejszej Normie Międzynarodowej.
Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do społeczności wszystkich wielkości, struktur i rodzajów, w krajach rozwiniętych i rozwijających się, na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym, w określonych obszarach miejskich lub wiejskich, na swoich szczeblach odpowiedzialności.
Niniejsza Norma Międzynarodowa może być stosowana w całości lub w części w celu poprawy zarządzania zrównoważonym rozwojem w społecznościach. Stwierdzenia dotyczące zgodności z niniejszą Normą Międzynarodową, jednak nie są dopuszczalne, jeżeli wszystkie jej wymagania nie zostaną włączone do systemu zarządzania organizacją na rzecz zrównoważonego rozwoju w społecznościach i są spełniane bez wyłączenia.

* wymagane pola

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 37101:2017-03 - wersja angielska
Tytuł Zrównoważony rozwój społeczny -- System zarządzania na rzecz zrównoważonego rozwoju -- Wymagania i wytyczne stosowania
Data publikacji 31-03-2017
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 270, Zarządzania Środowiskowego
Wprowadza ISO 37101:2016 [IDT]
ICS 13.020.20, 03.100.70