PN-ISO 1953:1999 - wersja polska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Węgiel kamienny -- Analiza ziarnowa metodą przesiewania

Zakres

Przedstawiono opis metody analizy ziarnowej węgla przez przesiewanie ręczne (na mokro lub na sucho) z zastosowaniem sit o wymiarach otworów w zakresie od 125 mm do 45 mikrom. Instrukcję dotyczącą pobierania próbek przedstawiono w załączniku A, a uwagi dotyczące stosowania przesiewania mechanicznego w załączniku B. Postanowienia normy mają zastosowanie do wszystkich rodzajów węgla kamiennego z wyłączeniem koksu lub paliw przetworzonych. W przypadku pyłu węglowego opisane metody określają jedynie zawartość nadziarna

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 1953:1999 - wersja polska
Tytuł Węgiel kamienny -- Analiza ziarnowa metodą przesiewania
Data publikacji 04-06-1999
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 226, Mechanicznej Przeróbki Węgli
Wprowadza ISO 1953:1994 [IDT]
Zastępuje PN-G-04532:1982 - wersja polska
ICS 73.040