PN-ISO 14256-2:2010 - wersja polska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie azotanów(V), azotanów(III) oraz jonów amonowych w glebach o wilgotności polowej z zastosowaniem ekstrakcji roztworem chlorku potasu -- Część 2: Metoda automatyczna z zastosowaniem analizy przepływowej z segmentowaniem strumienia

Zakres

Podano automatyczną metodę oznaczania azotanów(V), azotanów(III) oraz jonów amonowych w ekstraktach uzyskanych z próbek gleby o wilgotności polowej z zastosowaniem chlorku potasu o stężeniu 1 mol/l. Zhomogenizowane próbki gleby poddaje się ekstrakcji z zastosowaniem 1 mol/l roztworu chlorku potasu. Stężenia nieorganicznego azotu azotanowego(V), azotanowego(III) oraz amonowego w ekstrakcie oznacza się, stosując automatyczne metody spektrofotometryczne. Podana metoda oznaczania oparta jest na analizie z zastosowaniem zestawów do analizy przepływowej z segmentowaniem strumienia. Można również stosować zestawy do analizy przepływowej ciągłej

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 14256-2:2010 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie azotanów(V), azotanów(III) oraz jonów amonowych w glebach o wilgotności polowej z zastosowaniem ekstrakcji roztworem chlorku potasu -- Część 2: Metoda automatyczna z zastosowaniem analizy przepływowej z segmentowaniem strumienia
Data publikacji 24-09-2010
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza ISO 14256-2:2005 [IDT]
ICS 13.080.10