PN-ISO 11660-3:2002 - wersja polska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Dźwignice -- Dojścia, osłony i zabezpieczenia -- Część 3: Żurawie wieżowe

Zakres

Podano szczegółowe wymagania dotyczące dojść, osłon i zabezpieczeń dla żurawi wieżowych podczas normalnej eksploatacji, obsługi technicznej, przeglądu, montażu i demontażu

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 11660-3:2002 - wersja polska
Tytuł Dźwignice -- Dojścia, osłony i zabezpieczenia -- Część 3: Żurawie wieżowe
Data publikacji 11-03-2002
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 101, Dźwignic, ich Zespołów i Części
Wprowadza ISO 11660-3:1999 [IDT]
ICS 53.020.20