PN-ISO 10533:2002 - wersja polska

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN
Maszyny do robót ziemnych -- Urządzenia podporowe wysięgnika

Zakres

Określono wymagania eksploatacyjne i metodę badania mechanicznych urządzeń podporowych wysięgnika, stosowanych w ładowarkach, koparko-ładowarkach i ładowarkach ze sterowaniem burtowym wyposażonych w wysięgnik, w których wymagane jest utrzymywanie wysięgnika w położeniu podniesionym, w celu wykonania obsługi, naprawy i innych nietypowych czynności. Określono również wymagania dotyczące zamocowania, zaleceń, składowania i barwy urządzeń podporowych wysięgnika. Podano terminy: wysięgnik, mechaniczne urządzenie (a) podporowe wysięgnika, ciśnienie robocze w obwodzie

* wymagane pola

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 10533:2002 - wersja polska
Tytuł Maszyny do robót ziemnych -- Urządzenia podporowe wysięgnika
Data publikacji 10-01-2002
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 13, Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
Wprowadza ISO 10533:1993 [IDT]
ICS 53.100
Elementy dodatkowe PN-ISO 10533:2002/A1:2018-03E