PN-IEC 61892-7:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN
Ruchome i stałe platformy morskie -- Instalacje elektryczne -- Przestrzenie zagrożone wybuchem

Zakres

Określono dodatkowe postanowienia dotyczące instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem na ruchomych i stałych platformach używanych w morskim przemyśle naftowym do celów wiercenia, wydobywania, przetwarzania i przechowywania, łącznie z rurociągami, stacjami pomp i czyszczenia rurociągów, stacjami sprężarek i bojami ładunkowo-cumowniczymi w miejscach szczególnie narażonych

* wymagane pola

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 61892-7:2000 - wersja polska
Tytuł Ruchome i stałe platformy morskie -- Instalacje elektryczne -- Przestrzenie zagrożone wybuchem
Data publikacji 29-12-2000
Data wycofania 01-07-2016
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 18, Statków i Techniki Morskiej
Wprowadza IEC 61892-7:1997 [IDT]
ICS 47.020.60, 75.180.10, 29.260.99