PN-IEC 60050-442:2000 - wersja polska

Bez VAT: 168,80  PLN Z VAT: 207,62  PLN
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Sprzęt elektroinstalacyjny

Zakres

Podano 274 terminy w językach polskim, angielskim, francuskim i niemieckim z ich definicjami w języku polskim, w następujących rozdziałach: terminy ogólne (54), systemy prowadzenia przewodów (43), wtyczki i gniazda wtyczkowe (22), łączniki (37), wtyczki i podobny sprzęt do użytku domowego (64), osprzęt połączeniowy (41), wtyki i nasadki (9), puszki (4). Podano indeksy alfabetyczne terminów polskich, angielskich, francuskich i niemieckich

* wymagane pola

Bez VAT: 168,80  PLN Z VAT: 207,62  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-IEC 60050-442:2000P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 60050-442:2000 - wersja polska
Tytuł Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Sprzęt elektroinstalacyjny
Data publikacji 29-12-2000
Liczba stron 104
Grupa cenowa XA
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza IEC 60050-442:1998 [EQV]
ICS 01.040.29, 29.120.01