PN-G-52002:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-G-52002:2009 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Urządzenia odpylające w górnictwie podziemnym -- Badania

Zakres

Określono rodzaje i metody badań urządzeń odpylających stosowanych w wyrobiskach chodnikowych drążonych kombajnem w kopalniach węgla i innych minerałów. Wyróżniono badania kwalifikacyjne, odbiorcze oraz eksploatacyjne. Ustalono zakres i metody dla każdego rodzaju badań

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-G-52002:1997 - wersja polska
Tytuł Urządzenia odpylające w górnictwie podziemnym -- Badania
Data publikacji 17-10-1997
Data wycofania 21-05-2009
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 285, Górniczych Maszyn i Urządzeń Dołowych
ICS 73.100.20
Zastąpiona przez PN-G-52002:2009 - wersja polska