PN-G-15006:1955 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-G-15003:1973 - wersja polska

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN
Obudowa chodników łukami korytkowymi -- Odrzwia niesymetryczne -- Łuki ociosowe wydłużone -- Wymagania techniczne

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania techniczne na łuki korytkowe ociosowe wydłużone, wchodzące w skład odrzwi wg PN-55/G-15005.

* wymagane pola

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-G-15006:1955 - wersja polska
Tytuł Obudowa chodników łukami korytkowymi -- Odrzwia niesymetryczne -- Łuki ociosowe wydłużone -- Wymagania techniczne
Data publikacji 23-12-1955
Data wycofania 01-01-1974
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
ICS 73.100.10
Zastąpiona przez PN-G-15003:1973 - wersja polska