PN-G-15000-03:1985 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-G-15000-03:1993 - wersja polska

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN
Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych -- Odrzwia z kształtowników typu V -- Łuki

Zakres

Przedmiotem niniejszego arkusza normy są wymagania i badania, którym powinny odpowiadać łuki ociosowe i stopnicowe wykonane z kształtowników typu V, wchodzące w skład odrzwi wg PN-85/ G-15000/02.

* wymagane pola

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-G-15000-03:1985 - wersja polska
Tytuł Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych -- Odrzwia z kształtowników typu V -- Łuki
Data publikacji 10-12-1985
Data wycofania 12-02-1993
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
ICS 73.100.10
Zastąpiona przez PN-G-15000-03:1993 - wersja polska