PN-G-14050:1998 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Betonity fundamentowe do obudowy odrzwiami z łuków korytkowych wyrobisk górniczych poziomych i mało nachylonych -- Wymagania i badania

Zakres

Dokonano podziału na typy i odmiany oraz podano sposób oznaczenia wraz z przykładami. Ustalono wymagania dotyczące kształtu i wymiarów, określono rodzaje badań, sposób pobierania próbek wraz z opisem badań

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-G-14050:1998 - wersja polska
Tytuł Betonity fundamentowe do obudowy odrzwiami z łuków korytkowych wyrobisk górniczych poziomych i mało nachylonych -- Wymagania i badania
Data publikacji 02-01-1998
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
ICS 73.020