PN-G-04529:1992 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 7404-3:2001 - wersja polska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Węgiel kamienny -- Analiza petrograficzna -- Oznaczanie zawartości macerałów, grup macerałów i substancji mineralnej

Zakres

Ustalono metodę mikroskopową oznaczania w świetle odbitym monochromatycznym stosując imersję olejową zawartości maceralów, grup maceralów i substancji mineralnej w węglu kamiennym i antracycie. Podano 6 terminów z definicjami, odczynniki, przyrządy i aparaturę do badań. Określono warunki i sposób przeprowadzania pomiarów, powtarzalność, odtwarzalność i wzory do obliczania wyniku oznaczania.

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-G-04529:1992 - wersja polska
Tytuł Węgiel kamienny -- Analiza petrograficzna -- Oznaczanie zawartości macerałów, grup macerałów i substancji mineralnej
Data publikacji 30-06-1992
Data wycofania 23-04-2001
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 220, Naturalnych Paliw Stałych
Zastępuje PN-G-04529:1979 - wersja polska
ICS 73.040
Zastąpiona przez PN-ISO 7404-3:2001 - wersja polska