PN-ETSI EN 303 098 V2.2.1:2019-09 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Morskie urządzenia małej mocy do osobistej lokalizacji wyposażone w AIS -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry techniczne i metody pomiarów dla morskich urządzeń małej mocy służących do osobistej lokalizacji wyposażonych w AIS.
Niniejszy dokument nie obejmuje wymagań dla zintegrowanego odbiornika GNSS zapewniającego funkcję lokalizowania.
Niniejszy dokument uwzględnia odpowiednie przepisy Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) [i.4] zawarte w Zaleceniu ITU-R M.1371-5 [1].
W tym zastosowaniu, zarówno moc promieniowana i czas pracy są ograniczone, aby urządzenie mogło być wystarczająco małe i lekkie, zawsze wygodne do noszenia i charakteryzowało się zasięgiem działania ograniczonym do lokalnego obszaru.
Uwaga: Relacja pomiędzy niniejszym dokumentem a podstawowymi wymaganiami artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE jest podana w Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 303 098 V2.2.1:2019-09 - wersja angielska
Tytuł Morskie urządzenia małej mocy do osobistej lokalizacji wyposażone w AIS -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego
Data publikacji 16-09-2019
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 303 098 V2.2.1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 303 098 V2.1.1:2016-11 - wersja angielska
ICS 33.060.20, 33.100.10