PN-ETSI EN 300 220-2 V3.2.1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1 000 MHz -- Część 2: Zharmonizowana norma dla dostępu do widma radiowego niespecyficznych urządzeń radiowych

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry techniczne I metody pomiarów dla kategorii niespecyficznych urządzeń bliskiego zasięgu. Kategoria niespecyficznych urządzeń SRD jest zdefiniowana przez Komisję Unii Europejskiej w Decyzji , 2013/752/UE [i.3] jako: „Kategoria urządzeń bliskiego zasięgu ogólnego stosowania obejmuje wszystkie rodzaje urządzeń radiowych, niezależnie od ich zastosowania lub celu, które spełniają warunki techniczne określone dla danego zakresu częstotliwości. Do typowych zastosowań należą: telemetria, zdalne sterowanie, systemy alarmowe, szeroko pojęta transmisja danych i inne podobne zastosowania”. Niniejszy dokument obejmuje urządzenia przeznaczone do wykorzystania stacjonarnego, ruchomego, przenośnego lub niestacjonarnego, w tym.: - wolno stojące urządzenia radiowe, -wkładane urządzenia radiowe przeznaczone do stosowania z różnymi systemami hostów, - wkładane urządzenia radiowe przeznaczone do stosowania wewnątrz urządzeń złożonych.
Wymienione typy urządzeń radiowych mogą pracować w całych lub w części podanych poniżej pasm częstotliwości.
Nadawanie i odbiór 26,957 MHz do 27,283 MHz Nadawanie i odbiór 40,660 MHz do 40,700 MHz Nadawanie i odbiór 138,2 MHz do 138,45 MHz Nadawanie i odbiór 169,4 MHz do 169,8125 MHz Nadawanie i odbiór 433,040 MHz do 434,790 MHz Nadawanie i odbiór 863 MHz do 876 MHz Nadawanie i odbiór 915 MHz do 921 MHz UWAGA : Nie wszystkie podane powyżej pasma częstotliwości są wdrożone we wszystkich krajach europejskich. Przegląd radiowych interfejsów, które są zharmonizowane w Unii Europejskiej zawiera Załącznik B dokumentu. Załącznik C przedstawia przegląd krajowych interfejsów niezharmonizowanych w Unii Europejskiej.
Należy odnotować , że zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej dotyczącą urządzeń SRD [i.3], niektóre zharmonizowane pasma częstotliwości mogą posiadać ograniczenia takie jak wyłączenie stosowania wideo lub audio. Urządzenia do transmisji mowy z analogową modulacją są wyłączone z zakresu niniejszej normy.
UWAGA: Związek pomiędzy niniejszym dokumentem i zasadniczymi wymaganiami artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE[i.2] jest podany w załączniku A

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 300 220-2 V3.2.1:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1 000 MHz -- Część 2: Zharmonizowana norma dla dostępu do widma radiowego niespecyficznych urządzeń radiowych
Data publikacji 24-12-2018
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 300 220-2 V3.2.1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 300 220-2 V3.1.1:2017-08 - wersja angielska
ICS 33.060.20