PN-EN ISO 9606-1:2014-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 110,80  PLN Z VAT: 136,28  PLN
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale

Zakres

W niniejszej części ISO 9606 określono wymagania dotyczące egzaminu kwalifikacyjnego spawaczy stali. Podano zestaw warunków technicznych egzaminu spawacza, co umożliwia jednolitą akceptację umiejętności spawacza niezależnie od rodzaju wyrobu, lokalizacji i egzaminatora lub jednostki egzaminującej. Położono nacisk przy kwalifikowaniu spawaczy na umiejętność manipulowania elektrodą, uchwytem spawalniczym lub palnikiem, która prowadzi do wykonania złącza spawanego o akceptowanej jakości. W niniejszej części ISO 9606 opisano warunki odnoszące się do metod spawania uznanych za procesy ręczne i częściowo zmechanizowane. Nie objęto procesów w pełni zmechanizowanych i zautomatyzowanych. UWAGA Te procesy podano w ISO 14732

* wymagane pola

Bez VAT: 110,80  PLN Z VAT: 136,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 9606-1:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale
Data publikacji 07-02-2014
Data wycofania 30-10-2017
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 9606-1:2013 [IDT], ISO 9606-1:2012 [IDT], ISO 9606-1:2012/Cor 1:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 287-1:2011 - wersja angielska
ICS 03.100.30, 25.160.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja angielska