PN-EN ISO 9241-220:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN
Ergonomia interakcji człowieka i systemu -- Część 220: Procesy mające na celu umożliwienie, realizację i ocenę projektowania zorientowanego na człowieka w obrębie organizacji

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano procesy i określono rezultaty projektowania zorientowanego na człowieka (Human-Centred Design HCD), które są realizowane w organizacjach. Projektowanie ukierunkowane na człowieka ma na celu spełnienie wymagań dotyczących jakości ukierunkowanej na człowieka (patrz Aneks E) podczas całego cyklu życia systemów interaktywnych. Te procesy opisywano z punktu widzenia osób odpowiedzialnych za analizę, projektowanie i ocenę wykorzystania przez człowieka systemów interaktywnych. Opisy procesu obejmują: cele, korzyści, wyniki, typowe działania i produkty pracy każdego procesu i wykorzystywane są w specyfikacji, implementacji, ocenie i doskonaleniu działań realizowanych podczas projektowania i działania zorientowanego na użytkownika każdego typu systemu w całym cyklu jego życia. Ponadto, opisy te mogą stanowić podstawę jego rozwoju i certyfikacji. Procesy związane są z obszarem ergonomii/czynnikiem ludzkim, interakcją człowiek–komputer, funkcjonalnością oraz doświadczeniem użytkownika. Niniejszy dokument nie zawiera konkretnych metod projektowania ukierunkowanego na człowieka, ani nie opisuje procesów dotyczących zmian organizacyjnych. Zakres tego dokumentu nie obejmuje innych aspektów ergonomii, które obejmują projektowanie organizacji oraz systemów użytkowanych przez człowieka, i które rozszerzają obszar projektowania, np. jest stosowana w analizie kryminalistycznej przyczyn wypadków oraz tworzeniu danych i metod pomiaru. UWAGA 1 ISO/TS 18152 jest normą powiązaną, o szerszym zakresie niż niniejszy dokument. Obejmuje tu procesy organizacyjne mające na celu identyfikację i rozwiązywaniem problemów związanych zarówno z użytkownikami, jak i innymi zainteresowanymi stronami. Zamierzonym zastosowaniem niniejszego dokumentu są skomputeryzowane systemy interaktywne. Procesy dotyczące interaktywnych systemów z zakresu usług, nie obejmują projektowania tych usług. Odpowiednie aspekty procesów można również zastosować do prostych lub systemów interaktywnych nie wykorzystujących komputerów. UWAGA 2 Projekt ukierunkowany na człowieka koncentruje się na aspektach projektowania ukierunkowanego na człowieka, a nie na innych aspektach projektowania, takich jak konstrukcja mechaniczna, programowanie lub podstawowe projektowanie usług. Opisy procesów zawarte w niniejszym dokumencie stanowią podstawę do przeprowadzenia szczegółowej oceny zdolności przedsiębiorstwa do realizacji procesów ukierunkowanych na człowieka zgodnie z normami z serii ISO/IEC 33000. Niniejszy dokument jest przeznaczony do stosowania przez organizacje, które chcą zająć się i doskonalić swoje podejście do projektowania ukierunkowanego na człowieka, zarówno swoich wewnętrznych systemów lub produktów i oferowanych usług, jak i dostarczanych systemów i ich części. Procesy te mogą być stosowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa, a także przez duże organizacje. Prawa autorskie do opisów procesów: użytkownicy tego dokumentu mogą swobodnie powielać opisy procesów zawarte w Rozdziale 9 jako część dowolnego modelu oceny procesu lub jako część jakiegokolwiek wykazania zgodności z tym dokumentem, aby mógł on być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

* wymagane pola

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 9241-220:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Ergonomia interakcji człowieka i systemu -- Część 220: Procesy mające na celu umożliwienie, realizację i ocenę projektowania zorientowanego na człowieka w obrębie organizacji
Data publikacji 29-05-2019
Liczba stron 106
Grupa cenowa XA
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 9241-220:2019 [IDT], ISO 9241-220:2019 [IDT]
ICS 13.180