PN-EN ISO 9226:2012 - wersja niemiecka

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Korozja metali i stopów -- Korozyjność atmosfer -- Ocena korozyjności na podstawie określania szybkości korozji w próbkach standardowych

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa wyszczególnia metody, które mogą zostać użyte do wyznaczenia szybkości korozji standardowych próbek. Wartości otrzymane z pomiarów (szybkość korozji w pierwszym roku ekspozycji) są stosowane jako kryteria klasyfikacji dla oceny korozyjności atmosfery według ISO 9223, a także mogą też zostać użyte do informacyjnej oceny korozyjności atmosfery poza zakresem ISO 9223

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 9226:2012 - wersja niemiecka
Tytuł Korozja metali i stopów -- Korozyjność atmosfer -- Ocena korozyjności na podstawie określania szybkości korozji w próbkach standardowych
Data publikacji 17-04-2012
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN ISO 9226:2012 [IDT], ISO 9226:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12500:2002 - wersja polska
ICS 77.060