PN-EN ISO 9167:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Nasiona rzepaku i śruty rzepakowe - Oznaczanie zawartości glukozynolanów - Metoda wykorzystująca wysokowydajną chromatografię cieczową

Zakres

Niniejszy dokument specyfikuje metodę oznaczania zawartości poszczególnych glukozynolanów w nasionach rzepaku i śrutach rzepakowych z wykorzystaniem wysokowydajnej chromatografii cieczowej z elucją gradientową.
Niniejsza metoda była testowania na nasionach i śrucie rzepakowej (Brassica rapa, Brassica napus, i Brassica juncea) lecz można ją stosować do innych materiałów roślinnych pod warunkiem iż oznaczane glukozynolany wcześniej zidentyfikowane opisano w niniejszym dokumencie. W przeciwnym wypadku nie można wykonać analizy ilościowej tychże glukozynolanów.

UWAGA Niniejsza metoda nie oznacza glukozynolanów podstawionych na glukozie, lecz te związki nie są istotne dla handlowych nasion rzepaku i śruty rzepakowej.
Załącznik A przedstawia wyniki prób międzylaboratoryjnych dla metody HPLC z wymywaniem gradientowym.
Załącznik B przedstawia sposób sprawdzania miana przygotowanego wewnętrznego roztworu wzorcowego.
W Załączniku C przedstawiono sposób przygotowania i badania oczyszczonego roztworu sulfatazy oraz sposobu sprawdzania etapu odsiarczania na kolumnie jonowymiennej. Załącznik D prezentuje kryteria kwalifikacyjne wydajności HPLC i kolumn.
Analizę zawartości glukozynolanów w nasionach rzepaku można również przeprowadzić za pomocą izokratycznego trybu wymywania. Wymaga to pewnych modyfikacji metody (wzorzec wewnętrzny, kolumna HPLC i bufory HPLC), jak opisano w Załączniku E.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 9167:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Nasiona rzepaku i śruty rzepakowe - Oznaczanie zawartości glukozynolanów - Metoda wykorzystująca wysokowydajną chromatografię cieczową
Data publikacji 25-07-2019
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 9167:2019 [IDT], ISO 9167:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 9167-1:1999/A1:2013-10 - wersja angielska, PN-EN ISO 9167-1:1999 - wersja polska
ICS 67.200.20