PN-EN ISO 9015-2:2011 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Badania niszczące złączy spawanych metali -- Badanie twardości -- Część 2: Badanie mikrotwardości złączy spawanych łukowo

Zakres

Przedstawiono badania mikrotwardości prowadzone na próbkach poprzecznych z metalowych złączy spawanych łukowo, o wysokiej twardości. Badaniami objęto próby twardości metodą Vickersa według ISO 6507-1 i/lub ISO 6507-2, zwykle z obciążeniem 0,98 N do 49 N (HV 0,1 do HV 5). Nie dotyczą one próby twardości opisanej w ISO 9015-1

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 9015-2:2011 - wersja niemiecka
Tytuł Badania niszczące złączy spawanych metali -- Badanie twardości -- Część 2: Badanie mikrotwardości złączy spawanych łukowo
Data publikacji 29-07-2011
Data wycofania 19-04-2016
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 9015-2:2011 [IDT], ISO 9015-2:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1043-2:2000 - wersja polska
ICS 25.160.40