PN-EN ISO 8442-2:2002 - wersja polska

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi -- Sztućce i przybory stołowe -- Część 2: Wymagania dotyczące sztućców ze stali nierdzewnej i sztućców pokrytych srebrem

Zakres

Określono materiały, wymagania użytkowe oraz metody badań dotyczące sztućców stołowych (noży, wiedlców, łyżek, zestawów do porcjowania, łyżek czerpakowych, sztućców dla dzieci i innych sztućców do serwowania) wykonanych ze stali nierdzewnej, z nowego srebra pokrytych srebrem lub ze stali nierdzewnej pokrytych srebrem. Podano definicje: wyrobów często używanych, wyrobów rzadko używanych, powierzchni isotnych, noży nie przeznaczonych do ostrzenia, noży monolitycznych oraz prawidłowej ostrości widzenia

* wymagane pola

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 8442-2:2002 - wersja polska
Tytuł Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi -- Sztućce i przybory stołowe -- Część 2: Wymagania dotyczące sztućców ze stali nierdzewnej i sztućców pokrytych srebrem
Data publikacji 19-08-2002
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny RS SPU, Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
Wprowadza EN ISO 8442-2:1997 [IDT], ISO 8442-2:1997 [IDT], EN ISO 8442-2:1997/AC:2006 [IDT]
Zastępuje PN-M-77960:1992 - wersja polska
ICS 67.250, 97.040.60