PN-EN ISO 8261:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6887-5:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Mleko i przetwory mleczne -- Ogólne zasady przygotowywania próbek, zawiesiny wyjściowej i dziesięciokrotnych rozcieńczeń do badań mikrobiologicznych

Zakres

Opisano ogólne zasady przygotowywania próbek, zawiesiny wyjściowej i dziesięciokrotnych rozcieńczeń do badań mikrobiologicznych mleka i przetworów mlecznych, włącznie z żywnością na bazie mleka dla niemowląt i małych dzieci

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 8261:2002 - wersja polska
Tytuł Mleko i przetwory mleczne -- Ogólne zasady przygotowywania próbek, zawiesiny wyjściowej i dziesięciokrotnych rozcieńczeń do badań mikrobiologicznych
Data publikacji 23-12-2002
Data wycofania 22-09-2010
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Wprowadza EN ISO 8261:2001 [IDT], ISO 8261:2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 8261:2002 - wersja angielska
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 6887-5:2010 - wersja angielska