PN-EN ISO 7779:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Akustyka -- Pomiar hałasu rozprzestrzeniającego się w powietrzu, wytwarzanego przez urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono procedury do pomiaru i sporządzania raportów dotyczących emisji hałasu przez urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne. UWAGA 1 Niniejszy dokument jest uważany za fragment postępowania w badaniu hałasu (patrz 3.1.2) dla tego typu sprzętu i oparty jest na podstawowych normach dotyczących emisji hałasu (patrz 3.1.1) ISO 3741, ISO 3744, ISO 3745, ISO 9295 oraz ISO 11201. Podstawową wielkością emisji jest poziom mocy akustycznej skorygowany charakterystyką częstotliwościową A, który może być użyty do porównywania urządzeń tego samego typu, ale od różnych wytwórców lub do porównywania różnych urządzeń. W niniejszym dokumencie określono trzy podstawowe normy dotyczące emisji hałasu do oznaczania poziomów mocy akustycznej. W ISO 3741 określono pomiary porównawcze przeprowadzone w komorze pogłosowej; w ISO 3744 i ISO 3745 określono pomiary wykonane w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk. Przy określaniu poziomów mocy akustycznej maszyny każdą z tych trzech podstawowych norm dotyczących emisji hałasu można wybrać i używać wyłącznie zgodnie z niniejszym dokumentem. Poziom mocy akustycznej skorygowany charakterystyką częstotliwościową A jest uzupełniany poziomem ciśnienia akustycznego emisji skorygowanym charakterystyką częstotliwościową A, określonym w pozycji operatora lub pozycjach osób postronnych, na podstawie normy podstawowej dotyczącej emisji hałasu ISO 11201. Ten poziom ciśnienia akustycznego nie jest poziomem imisji hałasu w miejscu instalacji (patrz 3.2.12), ale może być pomocny do identyfikacji wszelkich możliwych problemów, powodujących dokuczliwość, zakłócenie pracy lub uszkodzenie słuchu operatorów i osób postronnych. Metody określania, czy emisja hałasu obejmuje wyraźne dyskretne tony podano w Załączniku D. Dokument niniejszy jest odpowiedni do badań typu i zawiera metody dla wytwórców i laboratoriów badawczych w celu uzyskania porównywalnych wyników. Metody określone w niniejszym dokumencie umożliwiają wyznaczanie poziomów emisji hałasu dla jednostki pracującej (patrz 3.1.4), badanej indywidualnie. Procedury mają zastosowanie do urządzeń emitujących hałas szerokopasmowy, hałas wąskopasmowy i hałas zawierający składowe o dyskretnej częstotliwości lub hałas impulsowy. Uzyskane poziomy mocy akustycznej i poziomy ciśnienia akustycznego emisji mogą służyć do deklaracji emisji hałasu i do celów porównawczych (patrz ISO 9296[3]). UWAGA 2 Uzyskane poziomy mocy akustycznej i poziomy ciśnienia akustycznego emisji nie są poziomami imisji hałasu w miejscu instalacji urządzenia; jakkolwiek można je wykorzystać do planowania instalacji – prognozowania hałasu w miejscu instalacji (patrz ECMA TR/27[11]).Jeśli uzyskane poziomy mocy akustycznej, oznaczone są dla wielu urządzeń tej samej serii produkcyjnej, to mogą być użyte do oznaczenia wartości statystycznej dla danej serii produkcyjnej (patrz ISO 9296[3]).

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 7779:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Pomiar hałasu rozprzestrzeniającego się w powietrzu, wytwarzanego przez urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne
Data publikacji 12-03-2019
Liczba stron 84
Grupa cenowa X
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 115, Hałasu w Środowisku
Wprowadza EN ISO 7779:2018 [IDT], ISO 7779:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 7779:2010 - wersja angielska
ICS 17.140.20, 35.020