PN-EN ISO 7765-1:2005 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Folie i płyty z tworzyw sztucznych -- Oznaczanie odporności na uderzenie metodą swobodnie spadającego grotu -- Część 1: Metoda stopniowego wyznaczania

Zakres

Podano metody wyznaczania energii powstałej podczas uderzenia grotem swobodnie spadającym z określonej wysokości, powodującej zniszczenie 50 procent badanych próbek folii i płyt z tworzyw sztucznych o grubości mniejszej niż 1 mm. Opisano dwie metody badania. W metodzie A stosuje się grot o średnicy czaszy 38 mm i wysokość spadania grotu 0,66 m. W metodzie B stosuje się grot o średnicy czaszy 50 mm i wysokość spadania 1,5 m. Pomiary wykonuje się techniką stopniowego wyznaczania

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 7765-1:2005 - wersja polska
Tytuł Folie i płyty z tworzyw sztucznych -- Oznaczanie odporności na uderzenie metodą swobodnie spadającego grotu -- Część 1: Metoda stopniowego wyznaczania
Data publikacji 22-09-2005
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 7765-1:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 7765-1:2005 - wersja angielska
ICS 83.140.10